Eksamensangst

Eksamen og nervøsitet.

Kan man blive fri for at blive nervøs, når man skal op til eksamen?

Ja, det kan man sådan set godt, men det er faktisk altid godt at være lidt nervøs, når man skal til eksamen. Nervøsitet bevirker som regel, at man er lidt mere på mærkerne end ellers, mere indstillet på at “gå til den” og at kæmpe for sin sag.

Det er den voldsomme eksamensangst med de mere vedvarende reaktioner, der skal dæmpes. Det kan som regel lade sig gøre, når man bliver klar over de mekanísmer, som udløser angst.

Nogle mærker voldsom eksamensangst i meget kort tid lige op til eksamen eller på selve dagen. Hos andre kan det fysiske ubehag være der i måske uger før “selve dagen” eller “dagene”

En del har i dagene op til eksamen svært ved at sove på grund af tankemylder.
Nogle slås med kvalme, svimmelhed og manglende lyst til at spise. Mange har en forestilling om, at de vil “gå i sort” i eksamenssituationen. De forestiller sig, at de hverken kan tænke klart eller sige noget fornuftigt. Under eksamen kan der ved eksamensangst optræde en række kropslige problemer, eks. sommerfugle i maven, slaphed i knæene, tørhed i munden, hjertebanken, problemer med at trække vejret.

Der er nogle skoler (især gymnasier), som arrangerer kurser for eleverne og som også kan henvise til psykolog via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Man skal have lært at tænke positivt i stedet for i katastrofer, lært at kunne slappe mere af, have styrket selvtilliden. Det er også en god ide før eksamen, at tale med sine lærere, sin studievejleder og sine klassekammerater om, hvordan man bedst forbereder sig til eksamen. Eksamensangst har ofte noget at gøre med, at man er usikker på, om man nu også har forberedt sig ordentligt – og her er det ikke altid nok, at man “tager fat” lige op til eksamen. Det er det daglige, seje træk der bevirker, at man med sig selv véd, at man har gjort det så godt, man kan.

Censor er elevens hjælper til eksamen. Det er ikke alle, der véd det. De bliver nervøse af, at censor sidder og laver notater. Men det er ikke alt det negative, han/hun skriver ned, men bemærkninger af enhver art som blandt andet kan bruges i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende karakteren.

Det censor bør gøre er, at vise eleven med sit kropssprog og smil eller nik, at han er der for at støtte og hjælpe.

Læreren bør inden eksamen have talt med eleverne om, hvad der skal ske, og hvad de skal være opmærksomme på. Kan en prøveeksamen arrangeres vil det være en god hjælp. Læreren kan aftale med en meget nervøs elev, at eleven ikke skal føle sig i tidsnød under selve eksaminationen.

Læreren kan også lægge op til, at eleven altid kan komme med sine bekymringer, så der ikke er noget ukendt for eleven, når “dagen” oprinder.

John Merland

Psykolog
Danmark