Forelskelse

Hvad er forelskelse, og hvad er kærlighed?

Hvad er forelskelse ?

Forelskelse kommer til udtryk i stærke følelser, masser af energi, kreativitet og lyst til at træde ud i verden.

Under en forelskelse er sanserne skærpet. Mange oplever, at forelskelse giver alt et langt smukkere skær.

Følelserne under en forelskelse svinger mellem ekstase og pine, mellem sikkerhed og tvivl.

• Der er perioder, hvor den anden er indbegrebet af al lykke. Man er parat til at gøre alt for ham/hende, som man er forelsket i.
Det vigtigste er at opnå den andens anerkendelse, forståelse og kærlighed.

• Der er tidspunkter, hvor man søger at være alene, for at få de mange nye indtryk på plads. Der er tidspunkter, hvor man har lyst til at trække sig væk, fordi man pludselig bliver stærkt i tvivl og ikke forstår, hvad man egentlig ser i den anden.

Når man er forelsket, kredser tankerne om den elskede. Man tænker over betydningen af den andens signaler, om man nu er genelsket, om den anden nu betyder noget for en, og om hvordan fremtiden med den elskede kunne tænkes at ville forme sig.
Man er også optaget af, hvem man selv er. Ved forelskelse gentænker man sin fortid, fortæller måske den elskede om den, og har herved mulighed for at blive fri af den.

Er kærlighed og forelskelse det samme?

Forelskelse varer kun et stykke tid, så fordamper den eller afløses af kærlighed.

• Kærlighed handler om et bevidst valg, forelskelse er noget, der bare sker. Nogle kalder forelskelse for “en psykose uden sygdomsindsigt”.

• Under forelskelsen har man stærk tilbøjelighed til at se bort fra den andens negative sider.

• Ved kærlighed ses fejlene, men man synes stadigvæk, at han/hun er den dejligste.

• Ved kærlighed beslutter man sig for, at det er den anden, man vil have. Man forpligter sig til at stå sammen om de problemer, der måtte komme. Ved forelskelse må man bare have den anden, og man vil gøre hvad som helst for at hjælpe sin udkårne.

• Under forelskelse har man let ved at forstå og acceptere den anden.

• Ved kærlighed må man undertiden gøre sig store anstrengelser for at forstå og acceptere.

• Under forelskelsen ser man ligheder. Ved kærlighed har man også øje for forskelle, som accepteres og i bedste fald nydes.

• Når den anden gerne vil gøre noget for sig selv, har man under forelskelsen let ved at opfatte det som en trussel mod et spirende forhold

• Ved kærlighed sættes den anden fri. Man nyder, at den anden laver noget, han/hun godt kan lide. Også selv om det betyder, at man ikke er sammen så meget.

Hvad kan forhindre, at forelskelse bliver til kærlighed?

Når vi er forelskede, tjekker vi hinanden. ”Vil han give mig det, jeg ønsker?” ”Vil hun give mig det?” Man sætter hinanden på prøve.
Består den anden prøven fortsætter forelskelsen. En prøve kan være “Gør hun det, vi har aftalt”? ”Vil hun aflyse det møde, så vi kan være sammen”

Når man skuffes, opstår der et indre oprør og fortvivlelse. Krisen kan dog overstås, hvis den anden lader forstå, at skuffelsen var et uheld, eller at det vil ændre sig med tiden.

Nogle oplever forelskelsen som en pine. De føler sig udenfor egen kontrol, og oplever at benene er sparket helt væk under dem.

Undertiden kan man under en forelskelse godt se, at den anden ikke er den person, der vil gøre en lykkelig. Men når forelskelsen først er gået i gang er der ingen vej tilbage. Man har svært ved at handle udfra fornuften. Undertiden er det sådan, at den man er forelsket i er som en “kaktus i ørkenen”. Den anden kom lige ind i ens liv på et tidspunkt, hvor man allermest af alt behøvede en at elske.

Hvorfor bliver vi forelskede?

Forelskelse er en biologisk betinget hormonel drift, hvis formål er at rydde forhindringer af vejen, at skabe forudsætningerne for at mennesker knytter sig til hinanden og danner par.

• Forelskelsens følelser opstår, når forelskelsen springer igang og medfører en anden tankestil, som får en til at se verden, ens fortid og fremtid i et nyt lys.

• Forelskelse ses tit at kunne opstå i en periode med overbelastning.

• Overbelastningen kan have sammenhæng med et behov for at bryde med fortiden, følelser af at være overset eller manglende evne til at finde noget af værdi i den daglige tilværelse og skam over, at det er sådan.

Man er åben for forelskelse, når man tit oplever, at de andre er lykkeligere, end man selv er. Tegn på at man er parat til at blive forelsket kan være, at andre der går i hånd i hånd begynder at vække ønsker om at have en at elske.

Kan man beslutte sig for at forelske sig?

Der er ingen forbindelse mellem ønske om kærlighed, og det virkeligt at forelske sig. Man kan blive revet med af den andens forelskelse. Man tror, at man er forelsket, indtil det alt for tydeligt viser sig ikke at være tilfældet.

Der er mennesker, som i årevis søger efter den eneste ene. De længes efter kærlighed, men når de så møder en, er der altid det ene eller andet i vejen. Vedkommende er enten for gammel eller ung, tyk eller tynd. Det virkelige problem ligger dog et helt andet sted. De er for tilfredse med deres liv.

Nogle mennesker misbruger forelskelse. Når de møder en, som de fornemmer er parat til at kaste sig ud i et nyt liv, viser de, at de forstår personen til bunds. De signalerer, at alt er muligt, fremstiller sig selv som vejen til den mest fuldendte glæde.

Motiverne til at gøre sådan kan være mange. Nogle gør det, fordi de selv har lyst til at forelske sig. Andre gør det af forfængelighed og for at understøtte en lav selvtillid. Andre fordi de kan lide at have magt over et andet menneske, der er parat til at lystre det mindste vink. Bedraget bliver oftest afsløret. Den der har gjort den anden forelsket bliver hurtig træt af at blive testet af de prøver, som den forelskede stiller op. Han eller hun vælger derfor ofte at bryde forholdet.

Forelsker man sig lettere i en der gør modstand?

En person der virker lidt afvisende eller reserveret , fremstår ofte overfor andre som attraktiv. Forelskelse er ensbetydende med en stærk kraft til at udforske det nye, anderledes og spændende, som den anden åbner døren for.

Forhindres udforskningen, eks. fordi den anden straks vil have det hele sat i faste rammer for at få ro og fred, dræbes forelskelsen eller også afløses forelskelsen af kærlighed.

Hvis en af parterne er omklamrende virker han/hun desperat for at få en partner. Hvis man virker desperat, udstråler man, at man ikke er attraktiv og eftertragtet.

Hvad er det vigtigste, når man er forelsket?

Det vigtigste er, at være sig selv, at være sandfærdig, og at handle efter det man gerne vil.

Nogle mennesker mister helt selvtilliden, når de bliver forelskede, ofte fordi personen der er genstand for forelskelsen ikke fylder tilstrækkelig med brændstof på deres selvagtelse. For disse mennesker er det vigtigt at lære at anerkende sig selv og generelt at blive bedre til at fastholde oplevelsen af at være et værdifuldt menneske udstyret med færdigheder og evner.

Nogle glemmer under en forelskelse alle andre end den elskede. De opsøger ikke længere venner, familien eller nye oplevelser. Det er en dårlig ide. Der skal mere end en forelskelse til at have et helt og godt liv. Endelig kan en ensidig satsning betyde, at går forelskelsen i stykker ja, så er der intet andet tilbage.

Hvordan kan man få en ulykkelig forelskelse til at høre op?

Et sandt selv giver os ikke lov til at svælge i vores egen elendighed. Når noget ikke går som vi gerne ville, anviser det sande selv måder, hvorpå vi kan afhjælpe og lindre smertefulde følelser.

Det bedste middel til at få forelskelse til at holde op er helt at afbryde kontakten med den anden i hvert fald for en tid, og at tillade sig selv at sørge over tabet, så man på den måde kan få sluppet den anden hurtigere.
Tingene vil herefter komme mere i perspektiv. Forelskelsen vil forsvinde, og det der bliver tilbage vil være en relation til den anden, som fremtidigt gør den anden til en særlig person og mere end blot et bekendtskab. Undertiden kan den anden på et senere tidspunkt blive en ven.

Findes den eneste ene?

Den eneste ene er en romantisk teori om at holde ved en person hele livet.

Begrebet om den eneste ene stammer fra 1800 tallet, hvor fædrene brugte forestillingen til at kontrollere døtrenes giftermål.

Forestillingen om den eneste ene er en kontrol af seksualiteten. Den stiller skrappe krav til os, for den siger, at der kun er en vi skal gå i seng med.

I dag lever og elsker vi på en helt anden måde. Vi har en række forhold, lever alene i en periode, indtil vi finder en ny partner. Det er det man kalder for seriel monogami.

Men alligevel styrer den romantiske forestilling om den eneste ene vores søgen efter kærlighed. Det er fristende at tro på, at den eneste ene findes. Vores kultur forleder os til, at have meget store forventninger til at blive ændret af kærligheden. Den elskede kan være et meget godt bidrag, men forløsningen kommer ikke automatisk ved, at man finder en partner.

Vi bliver kun egentlig forløst som personer, hvis vi selv går efter realiseringen af vort sande selv.

Kan man igen blive genforelsket i en partner?

Forelskelse kan vækkes igen, når to mennesker formår at føre et fornyende, begivenhedsrigt og spændende liv.

Der er især to ting, som forhindrer en opblomstring af forelskelsens følelser:

• Gentagelser, rutiner og for lidt tid og overskud. Eks. hvis den ene part påtager sig et alt for tidskrævende arbejde, lader sig opsluge af børnene eller af et par syge forældre.

• At man gang på gang støder på gammelkendte forhindringer.

Genvakt forelskelse kræver at livet gives en ny, ønsket og interessant retning, eller at der lægges noget nyt ind, som giver afstand til hverdagen og dagligdagen.

Det er tit bedst med noget aktivt og handlepræget eks. realisering af fantasifulde ideer, et fælles projekt, kamp mod ydre vanskeligheder eller en rejse, hvor man opdager nye ting.

Også en indre rejse i form af eks. psykoterapi kan genstarte forelskelsens følelser.

Martha Brink Kristensen

www.marthabrink.dk
Psykolog
Danmark