Venner

Kan man lære, hvordan man får nye venner?

Kan man lære, hvordan man bærer sig ad med at få nye venner?

Et langt stykke ad vejen kan man godt lære sig nogle færdigheder, der gør det lettere at få venner.

For at få nye venner skal man have et eller andet at snakke med dem om. Det kan være en god ide, at sætte sig specielt ind i et bestemt område, som andre omkring en interesser sig for. Man kan også opsøge steder, hvor der er mennesker, der har samme interesser som en selv. Nogle søger kontakt med andre mennesker over Internettet. Men det er bedre at gå ud og opsøge andre. For her møder man oftere mennesker, der er gode til at omgås andre. Man kan lære meget om at omgås med venner ved at lægge mærke til, hvordan andre mennesker opfører sig overfor deres venner og bekendte.

Hvis det drejer sig om dating, kan det være en god ide at opsøge sammenhænge, som interesser det modsatte køn. For mænd kan det f.eks. være en ide at gå til dans. Man behøver ikke at være bange for, at man er lidt klodset og måske træder dansepartneren over tæerne. Man viser netop mod ved at gå til noget, man ikke behersker i starten.

Den vigtigste færdighed når man skal have nye venner er at kunne lytte. Mange mennesker føler sig godt tilpas og som noget særligt, når andre lytter til dem og de fleste føler sympati for mennesker, som lytter til dem.

Men i det lange løb er det selvfølgelig ikke nok kun at lytte. Det er også vigtigt at kunne sige noget selv. Det er af betydning, at man kan sige noget med en vis selvtillid.
Har man meget svært ved at lære nye mennesker at kende, kan man få hjælp. Man kan gå på kurser eller prøve at gå til psykolog for at få en mere selvtillidsbetonet fremtræden. I psykoterapi kan man f.eks. også lære at blive bedre til at klare afvisninger. Mange mennesker holder sig tilbage fra at søge nye venner, fordi de er bange for afvisninger. Afvisninger kan ikke undgås, når man søger nye venner. Husk en afvisning behøver ikke at have noget med en selv at gøre.

Når kontakten er skabt, skal der gøres noget for at vedligeholde den. Man må med jævne mellemrum mødes, skrive eller ringe sammen. Hvor ofte man taler eller skriver sammen er forskelligt. Hovedsagen er at kontakten vedligeholdes.

Sheldon Rose

Professor og psykolog
USA