Følelser

En besynderlig størrelse

I psykologens praksis kommer der ind imellem mænd, der sidder i ledende stillinger. De kommer eks. når de er truet af fyring eller fordi deres koner ikke kan lide ægteskabet mere. Deres ledelsesstil synes at være noget diktatorisk. Når man beder disse mænd om at beskrive, hvad de føler, reagerer mange af dem på følgende måde. De ser ned og ryster så på hovedet og fortæller, at de faktisk ikke ved hvad de føler.

Hvorfor er der nogle mennesker, der ikke kan finde ud af, hvad de føler?

Hvor meget vi ved om vore følelser afhænger af højere funktioner såsom sprog, abstrakt tænkning og imitation. De højere funktioner finder sted i neocortex.

Nogle personer er mere bevidste om deres følelser end andre. Men alle kan lære at blive bedre til at finde ud af hvad de føler. Der er et område af hjernen, som kaldes for præfrontal cortex. Her mener man, at forbindelsen mellem sprog og følelser finder sted.

Der er følelser i kroppen hele tiden. De stammer fra den del af hjernen, der kaldes for reptilhjernen og den limbiske hjerne.

Manglende bevidsthed om følelser kaldes for aleksithymi. Det kan være resultatet af en hjerneskade, men det er meget sjældent. Mere sandsynligt er det resultatet af følelsesmæssige traumer, sædvanligvis men ikke altid tidligt i livet.

Følelser er en kilde til personlig magt. De motiverer os til at handle for vort eget bedste, at undgå skade og at søge kærlighed og tilfredsstillelse.
Folk der vil kontrollere andre betragter derfor følelser med afsky.

Afstandstagen overfor følelsesmæssige reaktioner har en lang historie. Følelser er blevet forbundet med børn, kvinder og primitive folk og de fattige.
Følelser opfattes her som det modsatte af logik, videnskab og teknologi. Den katolske religion betragter passion som farlig og syndefuld.

Det patriakalske system, som har hersket så langt tilbage historien rækker, søger at kontrollere mennesker ved at bagatellisere enhver følelse, som udfordrer dens autoritet. Den eneste følelse, der tit er tilladt her, er vrede mod dem, som går imod patriakalske mål.

Claude Steiner

Psykolog
USA